Betaling for brug af mastekran og masteskur

Til alle mastesejlere På sidste generalforsamling besluttede man at mastesejlere med plads i Løgstør Havne, skulle betale et bidrag på 250 kr. pr. år, for brug af mastekran og masteskur. For sejlere uden plads i Løgstør Havne, koster det 500 kr. plus et medlemskab af...

Opliggerpladsen for sejlere i Løgstør Bådelaug

Til sejlere som gør brug af opliggerpladsen Som I nok har bemærket er der blevet lavet en ny opliggerplads, til vinteropbevaring af både, ved siden af den gamle opliggerplads. Senest 1 november i år skal vi have flyttet alt fra den gamle opliggerplads over til den nye...

Fælles optagning af både i Løgstør Bådelaug

Fælles optagningen af både i Løgstør Bådelaug sker torsdag d. 27 oktober og fredag d. 28 oktober. Det er i år Niels Andersen der står for optagningen og der vil i den kommende uge blive udsendt en mere specifik mail om optagningen til alle medlemmer....