Til sejlere som gør brug af opliggerpladsen

Som I nok har bemærket er der blevet lavet en ny opliggerplads, til vinteropbevaring af både, ved siden af den gamle opliggerplads. Senest 1 november i år skal vi have flyttet alt fra den gamle opliggerplads over til den nye opliggerplads, dvs. stativer, vogne mv. skal flyttes over og placeres på den nye plads. Det betyder også at alle både der tages op i år, skal over på den nye plads.

At have en båd stående på opliggerpladsen, er gratis når man har en bådplads. Hvis man har en båd stående på opliggerpladsen, uden bådplads, koster det 1000 kr. om året og måske skal man have ryddet op i forbindelse med flytningen

Det bliver Niels Andersen der kommer til at stå for den nye plads i samråd med VHK og der vil blive udsendt en mail om der i den kommende uge.

Formanden