Løgstør Bådelaug

Løgstør Bådelaug blev etableret i 2017, ved sammenlægning af de to hidtidige havneforeninger, Løgstør Sejlklub og Kanalens Bådelaug.

Foreningen har hjemsted på:
Kanalvejen 17
9670 Løgstør

Postadressen er formandens adresse:
Havnevej 2
9670 Løgstør

 

Foreningens formål

  • at varetage bådejernes interesser gennem forhandlinger med myndighederne
  • at virke for det bedst mulige miljø i forbindelse med lystbådehavnen
  • at formidle salg af maritim brændstof
  • at sikre medlemmerne de bedst mulige vilkår for udøvelse af deres interesser i tilknytning til Limfjorden og havnearealerne
  • at arrangere maritime medlemsaktiviteter i overensstemmelse med medlemmernes ønsker og behov
  • at administrere udlejning af bådepladser i lystbådehavnen og vinteroplægspladsen, herunder at forestå opkrævningen af jordlejen for de ”Sorte Fiskerhuse”, -alt i henhold til indgåede aftaler med Vesthimmerlands Kommune.

Som medlem kan optages alle, som har bådplads eller søger en sådan i foreningens regi, og i øvrigt enhver, som godtgør sin interesse for foreningens formål og godkendes af bestyrelsen.

 

Klublokaler

Løgstør Bådelaug har 2 klubhuse:

Sorte Klubhus, der er beliggende i Kanalhavnen ved træbroen og Klublokalet på første sal af Restaurant Kulgården.
Sorte Klubhus anvendes året rundt – primært af medlemmer tilknyttet fiskermiljøet og de sorte huse. Alle medlemmer er velkomne.

Klublokalet i Kulgården er ligeledes åbent for medlemmerne året rundt ved anvendelse af kodelås, Lokalet kan i påkommende tilfælde udlånes til gæstesejlere iflg. aftale med havnefogeden, ligesom det kan lejes af medlemmer til specielle formål. Se nærmere under: Klubhuse

Mastekran

Løgstør Bådelaug ejer den elektriske mastekran på sydkajen. Mastekranen kan anvendes af medlemmerne og kan i påkommende tilfælde udlånes til gæstesejlere efter tilladelse af havnefogeden eller Søren Jepsen.
Ved brug af mastekran, skal gældende reglement overholdes – se nærmere under Reglementer.

Masteskur

Der nyopføres i 2017 et nyt masteskur på arealet overfor mastekranen. Masteskuret kan anvendes af foreningens medlemmer jfr. Reglement.

Dieseltank

Dieseltanken ejes af Løgstør Bådelaug, og kan anvendes af medlemmer og gæstesejlere iflg. anvisning på tanken. Der tankes OK, Off Road Diesel af højeste kvalitet. Der er tale om ufarvet diesel uden biotilsætning og med div. additiver, der anbefales til bådmotorer.

Søsætning

I samarbejde med lokal vognmand, arrangerer foreningen hvert forår og efterår fælles søsætning og optagning af både.
Oplysning om tidspunkter vil fremgå af opslag på det Sorte Klubhus og på hjemmesiden.
Tilmelding foretages til kassereren, Søren Strømgaard.

Vinterplads

I samarbejde med kommunen, driver foreningen vinteroplagsplads for både på arealerne ved Limfjordsgade/Havnevej, hvor medlemmernes både kan placeres i overensstemmelse med skilteanvisning og reglement.
Ønskes strøm, kan dette arrangeres med bimåler.
Se i øvrigt nærmere under Reglementer.