Udleje af klubhuse

Lokalerne udlejes ikke til andre udenforstående, da dette vil være konkurrenceforvridende i forhold til kommercielle udlejere og resturanter.
Lokalerne kan således ikke udlejes til medlemmets familie eller bekendte, -dette gælder også, selvom medlemmet selv deltager i festen.
Lokalerne kan således på ingen måde udlejes til ungdomsfester e.l.
Lokalerne kan efter Bestyrelsens beslutning udlejes til medlemsmøde i de øvrige foreninger, der har til huse på havnen, f.eks. vinterbadeforening, roklub o.l., herunder Restaurant Kulgården iflg. nærmere aftale.
Ligeledes kan lokalerne kortvarigt udlejes til gæstende sejlklubber o.l.

Når et medlem har lejet lokalerne, skal han selv være til stede ved den pgl. begivenhed, og medlemmet er ansvarlig for, at lokalerne ikke lider overlast og afleveres i overensstemmelse med husreglementet.
Ved forespørgsel om leje, skal medlemmet uopfordret opgive anledningen hertil.
Lokalerne skal senest afleveres i rengjort og ryddelig stand dagen efter, kl. 1300.
Lokalerne er i øvrigt røgfri.
Et medlem er berettiget til at leje lokalerne, når den pgl. har været medlem af foreningen i min. 2 år.

Lejemålet er først gyldigt, når det skriftligt er bekræftet af udlejeren og skulle der ske dobbelt udlejning ved en fejl, er udlejeren ikke erstatningsansvarlig herfor.
Lokalerne lejes som de er og forefindes, og udlejeren er ikke ansvarlig for rengøringstilstand eller tilstedeværelse og kvalitet af service og inventar, da dette er til daglig brug for medlemmer og gæster.
Lejen skal være indbetalt senest 8 dage før lejemålets begyndelse og udgør 500 kr. for et døgn.

 

Udlejnings aftaler

apr
15
lør
Hanne Bentsen
apr 15 kl. 16:00 – apr 17 kl. 12:00
maj
11
tors
Bestyrelsesmøde i Løgstør Bådelaug
maj 11 kl. 16:00 – 21:00
jun
3
lør
Flemming Larsen
jun 3 – jun 4 heldags
sep
2
lør
LM træf ved Jonny Pedersen, 22828877
sep 2 heldags
sep
28
tors
Bestyrelsesmøde i Løgstør Bådelaug
sep 28 kl. 16:00 – 21:00
dec
7
tors
Bestyrelsesmøde i Løgstør Bådelaug
dec 7 kl. 16:00 – 21:00
dec
25
man
Kurth Nielsen, Sønderjyden
dec 25 heldags
jan
11
tors
Bestyrelsesmøde i Løgstør Bådelaug
jan 11 kl. 16:00 – 21:00
apr
26
fre
Kulgaarden
apr 26 – apr 28 heldags