Klubhuse

Løgstør Bådelaug råder over 2 klubhuse.

 

Det Sorte Klubhus

Det Sorte Klubhus ved træbroen anvendes primært af medlemmer med tilknytning til fiskeri eller ejerskab af redskabshytte.
Klubhuset er ofte åbent i dagtimerne og kan frit benyttes af alle medlemmer.
Der er en kodeboks, hvori nøglen til klubhuset ligger. Koden kan fås oplyst ved henvendelse Kurth (Sønderjyden) 
ved oplysning af navn, kontaktdata og betaling af nøgledepositum.
Løgstør Baadelaugs huse er røgfrie.
Ophold og anvendelse af Sorte Klubhus skal ske i overensstemmelse med Reglementet, som
kan læses under: Reglementer.

 

Kulgården

Endvidere råder Løgstør Bådelaug over et større klublokale på første sal i Kulgården. Løgstør Baadelaugs klubhuse er røgfrie.
Klublokalet kan anvendes af alle medlemmer ved brug af kodelås. Koden kan oplyses af
havnefogeden eller øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Klublokalet kan i påkommende tilfælde lånes af gæstende sejlklubber og gæstesejlere i den udstrækning det aftales med havnefoged Ib Johansen, tlf. 23423810
Lokalet skal anvendes i overensstemmelse med Reglementet, der findes under punktet: Reglementer.
Klublokalerne kan lejes af medlemmerne under iagttagelse af nedenstående regler, der er besluttet i Bestyrelsen:

Udlejning af Løgstør Bådelaugs klublokaler på Kulgården, er ikke tænkt som kommerciel udlejning, men som en personlig mulighed for medlemmer til kortvarig leje i anledning af mærkedage eller lign. i egen husstand.