Klubhuse

Løgstør Bådelaug råder over 2 klubhuse.

 

Det Sorte Klubhus

Det Sorte Klubhus ved træbroen anvendes primært af medlemmer med tilknytning til fiskeri eller ejerskab af redskabshytte.
Klubhuset er normalt åbent i dagtimerne og kan frit benyttes af alle medlemmer.
Ønsker man nøgle til Sorte Klubhus, kan man rette personlig henvendelse i klubhuset til Mulle,
ved oplysning af navn, kontaktdata og betaling af nøgledepositum.
Der er p.t. tale om et rygerlokale.
Ophold og anvendelse af Sorte Klubhus skal ske i overensstemmelse med Reglementet, som
kan læses under: Reglementer.

 

Kulgården

Endvidere råder Løgstør Bådelaug over klublokale på første sal i Kulgården.
Klublokalet kan anvendes af alle medlemmer ved brug af kodelås. Koden kan oplyses af
havnefogeden eller øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Klublokalet kan i påkommende tilfælde lånes af gæstende sejlklubber og gæstesejlere i den udstrækning det aftales med havnefoged Ib Johansen, tlf. 23423810 eller lokaleansvarlig, Anders Poulsen, tlf. 40403514.
Lokalet skal anvendes i overensstemmelse med Reglementet, der findes under punktet: Reglementer.
Klublokalerne kan lejes af medlemmerne under iagttagelse af nedenstående regler, der er besluttet i Bestyrelsen:

Udlejning af Løgstør Bådelaugs klublokaler på Kulgården, er ikke tænkt som kommerciel udlejning, men som en personlig mulighed for medlemmer til kortvarig leje i anledning af mærkedage eller lign. i egen husstand.