Bådpladser

Løgstør Bådelaug administrerer i alt ca. 160 bådpladser.
Der er dels tale om faste pælepladser i forskellige bredder og langskibs pladser til mindre lystfartøjer og fiskerjoller. Langskibs pladser er alle placeret mellem broerne og kan ikke besejles af masteførende både.

Leje af bådeplads kræver medlemsskab af Løgstør Bådelaug. Årligt kontingent er p.t. 200 kr.
Den normale sommerpladsleje indbefatter nødvendigt vand- og strømforbrug i sommerperioden samt vinteroplagsplads, skal der bruges strøm i venterperioden skal man betale for det.

Såfremt man ønsker at båden skal ligge i havnen om vinteren skal man lægge båden på de af baadlauget anviste vinterpladser og det skal betales ekstra pladsleje, for at lægge i havenen om vinteren.Løgstør Baadelaug

Pladslejen fastsættes hvert år af Vesthimmerlands Kommune og udfra dette fastlægger Løgstør Baadelaug hvert år et pladslejeskema. Forespørgsel herom kan til kassereren eller formanden.

Løgstør Baadelaug udlejer bådpladserne i begge Løgstør havne til fastliggere og her skal man henvende sig til Leif Thorup på mail: info@logstorbaadelaug.dk eller mobil 23690940