Udvalg under Løgstør Bådelaug (Formand med fremhævet skrift)

 

Aktivitetsudvalg

Tilrettelægger og gennemfører medlemsaktiviteter, såsom evt. temamøder, klubture, udflugter, messebesøg, standerhejsning, standerstrygning, fester o.l.:

Rune Tuxen, Ib Johansen, Jesper Svendsen, Fridlev Larsen, Hans Graulund, Søren Strømgaard samt flere efter behov

 

Økonimiudvalg

Regnskab, udgifter, post, fakturering og sekretær

Leif Ørsnæs Christensen, (suppleant Mogens Iversen)  og Birger Larsen.

 

Bådpladser for fastliggere

Administrerer bådpladser og havnereglement for fastliggere.

Leif Thorup, Birger Larsen og Ib Johansen

Havneudvalg

Havnefaciliteter, herunder udvidelse og udvikling af havn i samarbejde med hele bestyrelsen

Birger Larsen og Ib Johansen

 

Olieudvalg

Daglig tankpasning, opsyn, skiltning og teknisk vedligeholdelse, herunder årlig opstilling, nedtagning og vinteropbevaring:

Preben Nielsen  og Søren Jepsen samt ekstern assistance efter behov

 

Husudvalg for Sorte Huse samt lille klubhus

Administrerer gældende husreglement, tilsyn, vedligeholdelse, påse udførelse af brugerrengøring efter behov. Endvidere medvirke ved bådpladser på fiskebroen

Kurth Nielsen, John Christensen og Peter Hansen

 

Udlejning af klubhus Kulgården

Forestå udlejning af klublokalerne i overensstemelse med husreglementet, herunder føre udlejningskalender på hjemmesiden, opkræve lejegebyr og kontrollere rengøring m.v.:

Ib Johansen og Karsten Byrialsen

 

Udendørs arealer samt fælles søsætning og fælles optagning.

Vedligeholdelse af udendørs arealer ved sorte huse, oplagsplads. Endvidere fælles søsætning og fælles optagning

Søren Strømgaard

 

Webmaster

Hans Graulund og Birger Larsen