Udvalg under Løgstør Bådelaug

 

Aktivitetsudvalg

Tilrettelægger og gennemfører medlemsaktiviteter, såsom evt. temamøder, klubture, udflugter, messebesøg, standerhejsning, standerstrygning, fester o.l.:

Søren Jepsen, formand, Ib Johansen, Jesper Svendsen, Fridlev Larsen, Hans Graulund, Søren Strømgaard samt flere efter behov

 

Kasserer- og Havneudvalg

Administrerer havnereglement, herunder tildeling af bådpladser, havnefacilliteter og oplagsplads:

Birger Larsen Formand, Leif Ørsnæs Christensen og Ib Johansen.

 

Olieudvalg

Daglig tankpasning, opsyn, skiltning og teknisk vedligeholdelse, herunder årlig opstilling, nedtagning og vinteropbevaring:

Preben Nielsen formand, Søren Jepsen og Karsten Byrialsen.

 

Husforvalter, Sorte Huse

Administrerer gældende husreglement, tilsyn, vedligeholdelse, påse udførelse af brugerrengøring efter behov:

Kurth Nielsen formand, John Christensen og Peter Hansen

 

Udlejning af klublokale på Kulgården

Forestå udlejning af klublokalerne i overensstemelse med husreglementet, herunder føre udlejningskalender på hjemmesiden, opkræve lejegebyr og kontrollere rengøring m.v.:

Leif Thorup

 

Vedligeholdelse af udendørs arealer

 Søren Strømgaard

 

Webmaster

Birger Larsen og Søren Jepsen