Til medlemmer af Løgstør Bådelaug

Så nærmer sæsonen sig, fælles søsætninger er aftalt og der indkaldes til ordinær generalforsamling i Løgstør Bådelaug, tirsdag d. 27 februar 2024, kl. 19 i klublokalet ved Kulgaarden.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Håber på godt fremmøde og en hyggelig aften