Fælles søsætning forår 2023 i Løgstør Bådelaug

I år har vi flyttet de to søsætningsdage fra hinanden og første søsætning er i år mandag d. 10 april (2 påskedag) og anden søsætningsdag er fredag d. 21 april. Det foregår efter først til mølle princippet og tilmelding er til Niels Andersen på mobil 30133032 eller...

Betaling for brug af mastekran og masteskur

Til alle mastesejlere På sidste generalforsamling besluttede man at mastesejlere med plads i Løgstør Havne, skulle betale et bidrag på 250 kr. pr. år, for brug af mastekran og masteskur. For sejlere uden plads i Løgstør Havne, koster det 500 kr. plus et medlemskab af...

Opliggerpladsen for sejlere i Løgstør Bådelaug

Til sejlere som gør brug af opliggerpladsen Som I nok har bemærket er der blevet lavet en ny opliggerplads, til vinteropbevaring af både, ved siden af den gamle opliggerplads. Senest 1 november i år skal vi have flyttet alt fra den gamle opliggerplads over til den nye...

Fælles optagning af både i Løgstør Bådelaug

Fælles optagningen af både i Løgstør Bådelaug sker torsdag d. 27 oktober og fredag d. 28 oktober. Det er i år Niels Andersen der står for optagningen og der vil i den kommende uge blive udsendt en mere specifik mail om optagningen til alle medlemmer....