Til alle mastesejlere

På sidste generalforsamling besluttede man at mastesejlere med plads i Løgstør Havne, skulle betale et bidrag på 250 kr. pr. år, for brug af mastekran og masteskur. For sejlere uden plads i Løgstør Havne, koster det 500 kr. plus et medlemskab af Løgstør Bådelaug, at bruge mastekran og masteskur.

Vi er i gang med at oprette betalingerne i systemet og forventer at opkrævningerne komme ud i løbet af kort tid. Leif Thorup vil udsende en mere specifik mail direkte til mastesejlerne i løbet af kort tid.

Formanden