Medlemmer af Løgstør Bådlaugs bestyrelse har gennem nogen tid deltaget i en styregruppe med formålet at etablere en søredningsstation i Løgstør. Det bliver den 11 station under Dansk Søredningsselskab i Danmark  mens Norge og Sverige er meget udbygget. Redningsstationen udstyres med en brugt 7 meter lang ribbåd, med en 200 hestes dieselmotor og jetdrev. Den er meget søgående, går op til 29 knob og forventes at ankomme til Løgstør i Februar måned. Redningsmandskabet i Løgstør skal bestå af ca. 20 frivillige, der skal fungere som bådfører, redder, redderassistent samt frivillige, som tager sig af administrative- og vedligeholdelses opgaver. Bådførerne skal som minimum have dueligheds bevis, vhf bevis samt praktisk erfaring, ligesom redderne skal have førstehjælps bevis og vhf bevis. Alle skal gennemgå et 3 timers SAR kursus og manglende kompetencer hjælpes på plads af Dansk Søredningsselskab. Få yderligere oplysninger om Dansk Søredningsselskab på hjemmesiden https://dsrs.dk/                                                                                                                                                                                                                                                  Det forventes at Stationen i Løgstør er operativ pr. 1 juni 2019 og at uddannelse og øvelses sejladser er afholdt forinden. Normalt vurderes søredningsstationen i Løgstør at være operativ fra 15 marts til 15 oktober.  En del frivillige har allerede meldt sig og er der blandt Løgstør Baadlaugs medlemmer personer som kunne tænke sig at deltage, kan man få yderligere oplysninger eller tilmelde sig som frivillig, ved at henvende sig til Anders Poulsen på mobil 40403514 eller mail anderspoulsen1950@gmail.com . Styregruppen vil afholde et informationsmøde, tirsdag d.5/2, kl.19, i Baadlaugets klublokale i Kulgaarden, hvor vi vil fortælle mere om de opgaver som det frivillige mandskab skal løse, påtænkt drift og organisering og her er man velkommen til at deltage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     På vegne af Løgstør Baadlaugs bestyrelse – Birger Larsen Formand