Desværre må vi konstatere at faciliteterne i mange havne indtil videre, er lukket pga. af coronavirus. Det er en beslutning der er taget af myndighederne og det gælder også Løgstør Havn. I den situation ser vi os nødsaget til også at lukke vore egne faciliteter i Løgstør Baadelaug og vi er i den situation henvist til at bruge vore bådes faciliteter efter gældende regler.