Til medlemmer i Løgstør Baadelaug

Vi havde planlagt den ordinære generalforsamling til d. 22 februar, nemlig sidste tirsdag i februar som altid. Vi ser imidlertid stadig stor smittefare selvom restriktionerne er væk og derfor tror vi, at mange ikke kommer til generalforsamlingen. Kan vi udskyde generalforsamlingen lidt, så er smittefaren forhåbentlig drevet over eller kraftig reduceret.

Efter en drøftelse i bestyrelsen i går besluttede vi at udskyde generalforsamlingen til lørdag d. 2 april og så holde standerhejsning sammen med generalforsamlingen. Derfor sæt et stort kryds i kalenderen, lørdag d. 2 april, så planlægger vi dagen og kommer tilbage med et program.

Birger Larsen, formand