Generalforsamling i Løgstør Baadelaug, tirsdag d.26 februar, kl.19

Generalforsamlingen afholdes Tirsdag d. 26 februar 2019, kl.19, på restaurant Christiansminde, Kristiansmindevej 34, 9670 Løgstør.

Dagsorden ifølge vedtægterne, der forefindes på foreningens hjemmeside: www.logstorbaadelaug.dk

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og afleveres til formanden senest 5 dage før generalforsamlingen