Vi har fælles søsætning i Løgstør Baadelaug torsdag d. 23 april og her kommer dieseltanken også ud. Hvis man vil med på fælles søsætning, skal man melde sig til hos Søren Strømgaard på 61720468.

Vi har i år fået grønne mærkater til at sætte på både, som har fast plads i Løgstør havne og de kan fås hos havnefoged Ib Johansen fra 1 maj. Frem til 1 maj kan de fås hos mig.

Havnefaciliteterne er stadig lukkede i de fleste havne, hvilket de også er i Løgstør. Hvis man har holding tank ombord, kan man dog sagtens sejle, idet der i Løgstør, i lighed med mange andre havne, er vand og strøm tilgængelig. Selvfølgelig skal man overholde  reglerne i forbindelse med coronavirus men med lidt omtanke, kan det sagtens lade sig gøre ved sejlads.