Til alle sejlere i Løgstør

Asger Hunø har i sommeren 2018 været på en 5 måneders sejllads i hans sejlbåd. Turen gik fra Rønbjerg, vest og nord om Norge, øst over langs Kola halvøen til Arkhangelsk i Rusland. Så vest på i Hvidehavet, sydpå gennem Rusland via. Hvidehavskanalen, Onega, Svir, Ladoga og Neva til Skt. Petersborg og så gennem Østersøen, hjem til Rønbjerg igen.

Vi har spurgt en del ind til turen og Asger har nu besluttet at invitere alle sejlere fra Hvalpsund, Rønbjerg, Løgstør og Nibe til en aften, hvor han vil komme og vise billeder samt fortælle om turen.

Det foregår torsdag d.7 februar kl. 19 hos Ranum efterskole College, i festsalen. Aftene starter kl. 19, der er kaffepause midtvejs og vi er færdige kl. 2130.

Arrangementet er gratis og der er ingen tilmelding, vi kommer bare. Vi må gerne tage flere interesserede med, for der kan være ca. 500 i salen.

Birger Larsen, Formand Løgstør Baadlaug