Nyt fra Løgstør Bådelaug

Her på siden vil vi løbende opdatere med nyt fra Løgstør Bådelaug:

Betaling for brug af mastekran og masteskur

Til alle mastesejlere På sidste generalforsamling besluttede man at mastesejlere med plads i Løgstør Havne, skulle betale et bidrag på 250 kr. pr. år, for brug af mastekran og masteskur. For sejlere uden plads i Løgstør Havne, koster det 500 kr. plus et medlemskab af...

læs mere

Opliggerpladsen for sejlere i Løgstør Bådelaug

Til sejlere som gør brug af opliggerpladsen Som I nok har bemærket er der blevet lavet en ny opliggerplads, til vinteropbevaring af både, ved siden af den gamle opliggerplads. Senest 1 november i år skal vi have flyttet alt fra den gamle opliggerplads over til den nye...

læs mere

Fælles optagning af både i Løgstør Bådelaug

Fælles optagningen af både i Løgstør Bådelaug sker torsdag d. 27 oktober og fredag d. 28 oktober. Det er i år Niels Andersen der står for optagningen og der vil i den kommende uge blive udsendt en mere specifik mail om optagningen til alle medlemmer. Formanden

læs mere

Nyttige datoer i Løgstør Baadelaug

Fredag d. 8 oktober kl.14, indvies vores nye masteskur og alle medlemmer er velkomne Lørdag d.9 oktober kl.10, opfordres medlemmer med både på oplægger pladsen om vinteren, til at møde op, for at strukturere stativer og vogne så alle får en god plads. Torsdag d.28...

læs mere

Fælles søsætning i Løgstør Baadelaug 2021

Fælles søsætning i Løgstør Baadelaug er aftalt til torsdag d.8 april og efter dieseltanken er sat på plads fra morgenstunden er man klar til at begynde at søsætte både fra kl.8. Prisen er som tidligere 600 kr. pr. båd og betales helst på mobile pay 701211 i...

læs mere